Regulamin

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej „Rodzice-dzieciom, dzieci-rodzicom”

UWAGA!!!  Data Turniejów Finałowych może się zmienić w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych!!!


FORMUŁA TURNIEJU

Turniej „Rodzice-dzieciom, dzieci-rodzicom” zakłada rywalizację drużyn złożonych z rodziców dzieci i samych dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terytorium całego Polski, w ramach turnieju piłki nożnej oraz dzieci z tych szkół w ramach turnieju klubów kibica.

 

Za udział w turnieju drużyny piłkarskie i kluby kibica mają zagwarantowane nagrody dla swoich szkół.

CEL TURNIEJU

 • Międzypokoleniowa integracja środowiska szkolnego: dzieci, rodziców, personelu szkolnego.
 • Popularyzacja piłki nożnej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Umożliwienie sprawdzenia swych umiejętności w sportowej rywalizacji.
 • Aktywizacja młodzieży i pobudzenie inicjatywy.
 • Dobra zabawa.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy „Zefir” Bytom.

 

Partnerem turnieju są:

 

Klub Sportowy Xski Gliwice

 

OSiR  Bytom

 

PCK  Bytom

 

MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU

Turniej finałowy rozegrany zostanie  17 grudnia 2016 r. na terenie obiektu sportowego „Hala na skarpie im Józefa Wiśniewskiego,41-907 Bytom ul.Frycza Modrzewskiego 5a

 

UWAGA!!!  Data turnieju finałowego może się zmienić w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Warunki uczestnictwa

 • Prawo startu mają drużyny zgłoszone przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkół w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja.
 • Drużyny szkolne składają się z dwóch składów :
 1. drużyna rodziców
 2. drużyny uczniowska
 • Reprezentacja szkoły może liczyć maksymalnie 16 zawodników : 8 drużyna rodziców , 8 drużyna uczniowska
 • Drużyny mogą składać się wyłącznie z rodziców dzieci i dzieci uczących się w danej szkole podstawowej lub gimnazjum oraz maksymalnie jednego nauczyciela z danej szkoły.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpis na listę startową na 2 dni przed terminem turnieju eliminacyjnego
 • Drużynę zgłasza dyrektor szkoły przy pomocy formularza zgłoszeniowego (załącznik do Regulaminu)
 • Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w turnieju tylko za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów. Weryfikacji dokonuje dyrektor szkoły na etapie tworzenia składu drużyny uczniów.

Regulamin gry

 • Reprezentacji szkoły składa się z dwóch drużyn:

a)     drużyna rodziców

b)     drużyna uczniów

 • W grze  biorą udział drużyny składające się
  z 5 zawodników (w tym bramkarz).
 • Każdy mecz trwa 20 minut (pierwszą połowę rozgrywają rodzice grając dwa razy po 5 minut, a drugą połowę grają uczniowie również dwa razy po 5 minut.)
 • Pierwsze połowy rozgrywają między sobą drużyny rodziców , drugie połowy drużyny uczniowskie.
 • Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową.
 • Podczas gry zawodnicy z pola nie mogą wykonywać wślizgów.
 • Mecze są sędziowane przez sędziów wyznaczonych przez organizatorów.
 • Kara czasowa może zostać nałożona na zawodnika za ostry faul.
 • Kara meczu może zostać nałożona na zawodnika za brutalny faul.
 • Dyskwalifikacja może zostać nałożona na zawodnika za specjalny, brutalny atak na przeciwnika.
 • Zespół może zostać zdyskwalifikowany za grę zawodnika nieuprawnionego (brak na liście startowej potwierdzonej przez dyrektora szkoły)
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu podczas trwania zawodów.

System rozgrywek

System przeprowadzania rozgrywek ustalony zostanie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn:

 • przy udziale do 6 drużyn turnieje rozgrywane będą systemem każdy z każdym
  w jednej lub dwóch grupach; zwycięzcy grup grają o zwycięstwo w turnieju;
 • przy udziale powyżej 6 drużyn turnieje rozgrywane będą w systemie pucharowym.
 • podział na grupy i pary odbędzie się w drodze losowania.
 • O kolejności decyduje liczba punktów oraz stosunek bramek.
 • W przypadku kiedy zespoły mają równą liczbę punktów o miejscu decyduje stosunek bramek.
 • W przypadku kiedy zespoły  mają równą liczbę punktów i bramek decyduje seria rzutów karnych (zespoły wyznaczają po trzech zawodników do strzelania rzutów karnych, jeśli seria podstawowa nie przyniesie rozstrzygnięcia karne są wykonywane do skutku)-rzuty karne wykonywane są wyłącznie przez zawodników drużyny uczniowskiej.
 • W sprzecznych sytuacjach ostatnie zdanie należy do organizatora oraz sędziów.

KONKURS KLUBÓW KIBICA

Podczas turniejów Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora
i przedstawiciel każdej uczestniczącej w turnieju szkoły, będzie oceniać doping poszczególnych drużyn.

Oceniane będą:

 • ilość kibiców poszczególnej drużyny – 0 do 10 punktów
 • organizacja dopingu i zaangażowanie podczas meczów - 0 do 10 punktów
 • inne (kreatywność, transparenty, itp.) - 0 do 10 punktów.

 

NAGRODY

Za udział w turnieju wszystkie drużyny piłkarskie i kluby kibica mają zagwarantowane nagrody w postaci sprzętu sportowego dla swoich szkół oraz pamiątkowe dyplomy i puchary.

 

PROTESTY

Odwołania , protesty  i kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 

UWAGI KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.  W trakcie zawodów obowiązują zasady fair play.  Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność – organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w trakcie zawodów.

Audycja o nas


PopUp MP3 Player (New Window)

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Linki

IKSSKI Maciej Kurnik
Ekstremalna integracja dla każdego
Klub Sportowy XSKI
Ekstremalnie mokra zabawa
Net System J.Guzek
Producent oprogramowania branżowego